[give_form id=»49913″]

Forprosjektplan

microsoft-word-office-open-xml-document-computer-icons-computer-file-png-favpng-7SuhHUxg3rqzd8iAKkryFYKCy

Presentasjon

302-3022902_pptx-file-logo-of-powerpoint-presentation

Risikoanalyse

last ned (1)

Businessmodell

302-3022902_pptx-file-logo-of-powerpoint-presentation

Kort Oppsummert Om

Vårt bidrag til et bedre vertskap

SoftCap

2600000
NOK

SoftCap er nedre investeringsbeløp for mulig gjennomføring av etableringen. Kombinert med andre finansieringsløsninger vil det være mulig å starte prosjektet.

HardCap

4000000
NOK

HardCap er ønsket investeringsbeløp for mulig gjennomføring av etableringen. Prosjektet er med dette fullfinansiert.

"Vårt bidrag til et bedre vertskap"

Kundemålsetting: 

Bli ansett som det beste alternativet til å forbedre et allerede godt vertskap. ‘

Omsetningsmålsetting 

1 / 1 / 1  = 1 solgt enhet pr. 1 åpningsdøgn pr. 1 utsalgsted

4 000 000,- NOK i oppstartskapital innhentet fra private investorer fordeles ut på følgende kostnadsposter:

Produksjonsutsyr: 43%

Innkjøp av nødvendig produksjonsutstyr deribland selve destilleriet og lagringsfatene som i seg selv har en kostnad på 1 million kroner med dagens Euro kurs.

Bygg: 4% 

Kostnader knyttet til endringer og tilpasninger av bygg slik at de tilfredstiller krav til produksjon og lagring av alkoholholdige varer.

Drift 3 år: 42%

Det er lagt inn en 3 årig driftsbudsjett inn i investeringskalkylen for å sikre produksjon i minimum 3 år. Dette er også en garanti for investorer om prosjektet mislykkes i et tidligere stadium. (se risikoanalyse)

Annet: 7%

Dekker uforutsette hendelser som måtte oppstå og fungere som reservekapital. (se risikoanalyse)

Etablering: 4%

Under etableringen av selskapet er det knyttet kostnader til søknadsprosess, danning av selskap, utdanning av nøkkelpersonell. Dette er investering som mest sannsynlig går tapt om prosjektet mislykkes på tidlig stadium.

2021

 • Kapitalinnhenting
 • Etablering av selskap
 • Søknad produksjon
 • Kontrakt lokaler
 • Bestilling utstyr

2022

 • Klargjøre produksjonslokalet
 • Produksjonsstart
 • Gin lansering
 • Vodka lansering
 • Turisttilbud

2023

 • Tilby egenproduksjon
 • Akevitt Re-lansering
 • Dram lansering
 • Likør – lansering (3 ryper komplett)
 • Samling av tre ryper

2024

 • Overnattingstilbud
 • Omsetning over 5mill
 • Delta på konkurranser

 

2025

 • Utbygging til eget bygg
 •  Utvidet sortiment
Early Bird Fordeler
NOK 5000,- per aksje
Kvartalsvis rapport
Destillatørens møte
Jubileumsflaske (500ml) 10 år
Gratis omvisning
Rabatt overnatting
Takk til - vegg
20181217_233939

Flere ulike sorter

Det er pr. nå utviklet 4 ulike sorter produkter som ønskes å masseproduseres. En akevitt, dram, likør og gin.

20190126_153442

Hvorfor blir vi til å lykkes?

 1.  Unik tilgang og kompetanse til råvarer med Urter Fra Lierne i ryggen.
 2. Ny produksjonsprosess tilpasset en unik smak.
 3. Ny produksjonsmetode fra Nederland som øker produktiviteten.
 4. Lierne et  satsningsområde for turisme.
 5. Etablert nettverk innen bransjen.
 6. Lokalt eierskap.
 7. Bygger på andre konsepter i Lierne og kan spille på hverandre
 8. Fleksibel bemanning gir redusert bemanningskostnad.
 9. Lierne Akevitten viser at det er mulig.
 10. Gode ambassadører rekruttert 

 

Så blir du med i

Vårt bidrag til et bedre vertskap?